Back

Ξεκίνησαν τα έργα ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου

Τα έργα ανάπλασης του προγράμματος Cultural H.ID.RA.N.T. για την ανάδειξη του ρωμαϊκού Αδριάνειου Υδραγωγείου σαν ιστορικό μνημείο, πολιτιστική κληρονομιά και φυσικό πόρο, ξεκίνησαν σταδιακά από τα μέσα Μαϊου και πλέον εξελίσσονται σε δύο από τις τέσσερις περιοχές που θα αναπλαστούν.

Η αρχή έγινε από την οδό Ελ Αλαμέιν, στην περιοχή του Συνοικισμού στο Χαλάνδρι, όπου και βρίσκεται μία από τις ελάχιστες δεξαμενές καθίζησης του αρχαίου αυτού τεχνικού έργου αλλά και σειρά φρεατίων (πηγαδιών) του. Η ανάπλαση σε αυτό το σημείο (άνω φωτό) αφορά την ανάδειξη των εμφανών στοιχείων του Αδριάνειου υδραγωγείου (δεξαμενή και φρεάτια) σαν ιστορικά μνημεία, την ανάδειξη της αφανούς – υπόγειας διαδρομής του Αδριάνειου με καινοτόμα έργα φωτισμού και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή αντλιοστασίου για την αξιοποίηση του υδάτινου αυτού πόρου και τη διαμόρφωση πράσινων κοινόχρηστων χώρων.

Φωτορεαλιστική απεικόνιση των αναπλασμένων περιοχών της δεξαμενής του Αδριάνειου στην οδ. Ελ Αλαμέιν (πάνω) και της παραρεμάτιας στο ύψος της οδού Γυφτοπούλου (κάτω).

Το δεύτερο μέτωπο των έργων, που ξεκίνησε πριν δύο εβδομάδες, αφορά τη διαμόρφωση της οδού Γυφτοπούλου και την περαιτέρω διάνοιξη της παραρεμάτιας ζώνης. Οι παρεμβάσεις αυτές, μαζί με την ανάπλαση στην περιοχή της Ελ Αλαμέιν και τα προηγούμενα έργα ανάδειξης της παραρεμάτιας ζώνης δημιουργούνε μία ενιαία περιπατητική διαδρομή, ελεύθερη από αυτοκίνητα, συνδέοντας την Ελ Αλαμέιν με το κέντρο του Χαλανδρίου, αυξάνοντας το πράσινο και συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση συνεπειών του φαινομένου του θερμοκηπίου με τη δημιουργία μικροκλίματος.

Αναπαράσταση του νέου κοινόχρηστου χώρου στην οδό Κόδρου και Εθνικής Αντιστάσεως.

Εκτός από τις δύο προαναφερθείσες περιοχές (οδός Ελ Αλαμέιν, οδός Γυφτοπούλου) τα έργα ανάδειξης του Αδριάνειου υδραγωγείου εκτείνονται σε δύο ακόμα: στην οδό Κόδρου (συμβολή με Εθν. Αντιστάσεως) και στη συμβολή της οδού Επτανήσου με την οδό Χαράς (Κάτω Χαλάνδρι). Και σε αυτές τις περιοχές οι αναπλάσεις αναδεικνύουν τα αρχαία φρεάτια και τη διαδρομή του Αδριάνειου υδραγωγείου μέσα στην πόλη, όπως και την αξία του σαν υδάτινου πόρου και χώρου πρασίνου. Στην οδό Κόδρου το στοιχείο του νερού αναδεικνύεται σαν παιχνίδι (π.χ. μέσα από πίδακες) ενώ εδώ θα κατασκευαστεί το βασικό αντλιοστάσιο του νέου δικτύου διανομής «Αδριάνειου» νερού που θα τροφοδοτεί αρδευτικό νερό όλο το Χαλάνδρι και μέσω δημοτικών υδροφόρων. Στην οδό Επτανήσου, δημιουργείται ένας νέος κοινόχρηστος χώρος με την ενοποίηση χώρων και τη διάνοιξη της οδού Χαράς, ενώ αναδεικνύεται και ο υπάρχων οπωρώνας που ποτίζεται από τα επί τόπου φρεάτια του Αδριάνειου υδραγωγείου και αποδίδεται στη γειτονιά.

Απεικόνιση της ανάπλασης της οδού Επτανήσου.

Η συνολική έκταση των αναπλάσεων στις τέσσερις περιοχές του Χαλανδρίου φτάνει τα 24.400 τ.μ. ενώ θα φυτευτούν 14.800 θάμνοι και 180 δέντρα διαφόρων ποικιλιών, αυξάνοντας σημαντικά το πράσινο της πόλης. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 5,09 εκατομμύρια ευρώ σε συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ERDF μέσω της πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις – U.I.A.), του Δήμου Χαλανδρίου και του Πράσινου Ταμείου.

Ανάδοχος των έργων ανάπλασης είναι η εταιρία ΤΕΚΑΛ, ενώ τις μελέτες έχει κάνει το αρχιτεκτονικό γραφείο Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες (TPA) που διατελεί και τεχνικός σύμβουλος του έργου. Οι αναπλάσεις σύμφωνα με τη σύμβαση έργου και των υποχρεώσεων του Cultural H.ID.RA.N.T. απέναντι στο U.I.A., προβλέπεται να ολοκληρωθούν μέχρι την άνοιξη του 2024. Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες στην οδό Ελ Αλαμέιν με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα διαρκέσουν μέχρι τον Φεβρουάριο 2024, όπως επίσης και στην οδό Γυφτοπούλου. Στην οδό Κόδρου τα έργα προβλέπεται να ολοκληρωθούν το Φεβρουάριο του 2024, ενώ στην οδό Επτανήσου στα τέλη του 2023.

Από τις εργασίες στην οδό Ελ Αλαμέιν.

Επιπλέον των έργων ανάπλασης αναμένεται να αρχίσει το φθινόπωρο η κατασκευή του νέου υπόγειου δικτύου διανομής νερού από το Αδριάνειο υδραγωγείο, από την ΕΥΔΑΠ. Τη στιγμή αυτή το έργο βρίσκεται στη τελευταία φάση της δημοπράτησης πριν την ανακήρυξη ανάδοχου κατασκευαστή. Πρόκειται για το πρώτο αστικό δίκτυο μη-πόσιμου νερού στην χώρα μας, τεσσάρων χιλιομέτρων αρχικά, στο οποίο επίσης θα έχουν πρόσβαση όσοι κάτοικοι του Χαλανδρίου επιθυμούν. Η επαναξιοποίηση του νερού του Αδριάνειου υδραγωγείου, έχει πολλαπλά οφέλη σε μία περίοδο αύξησης της ανυδρίας εκτεταμένων περιοχών και στη Νότια Ευρώπη. Οι ωφέλειες που θα προκύψουν από τη χρήση νερού του Αδριάνειου για ποτιστικούς και άλλους σκοπούς (εκτός της πόσης) είναι πολλαπλές. Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας και κόστους άντλησης και διανομής, εξοικονομούνται 10.000 κ.μ. πόσιμου νερού και 25.000 κ.μ. νερού συνολικά. Έτσι κάθε ένας και μία κάτοικοι Χαλανδρίου που χρησιμοποιούν «Αδριάνειο» νερό, πέρα από το οικονομικό όφελος που προκύπτει για αυτούς/ές, τελούν ταυτόχρονα μία σημαντική προσφορά στη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων της πόλης και της Αττικής.

Όσοι και όσες επιθυμούν να προμηθεύονται νερό από το Αδριάνειο υδραγωγείο μπορούν να επικοινωνήσουν στα [email protected] και/ή 210 689 5831.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως