Back

Οι Εταίροι

Δήμος Χαλανδρίου

O Δήμος Χαλανδρίου αποτελεί έναν από τους πολυπληθέστερους δήμους της Αττικής, αριθμώντας περίπου 100.000 κατοίκους , και βρίσκεται 9 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας και κοντά στους πρόποδες της Πεντέλης. Σε όλη την έκταση του δήμου, υπάρχουν σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, τεκμήρια της μακραίωνης ιστορίας του, ανάμεσα στα οποία και το Αδριάνειο Υδραγωγείο, ενώ μεγάλη είναι και η σύγχρονη πολιτιστική κληρονομιά του. Η πόλη του Χαλανδρίου αποτελεί σήμερα ισχυρό εμπορικό σημείο της ευρύτερης πρωτεύουσας και πόλο πάρα πολλών επισκεπτών κατά τη διάρκεια όλου του έτους.

Commonspace Co-op

H Commonspace Co-op είναι μια συνεργατική – διεπιστημονική ομάδα σχεδιασμού που λειτουργεί από το 2012 ως δίκτυο συνεργατών. Τα μέλη και η ευρεία γκάμα συνεργατών της Commonspace Co-op αποτελούν ένα δίκτυο ειδικών και επιστημόνων που ασχολούνται με τον σχεδιασμό της πόλης και του χώρου μέσα από μια πληθώρα αντικειμένων και ειδικοτήτων, συνδυάζοντας ερευνητική δουλειά με πλούσιο μελετητικό έργο. 

Η Commonspace Co-op παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον τομέα των χωρικών στρατηγικών, της αρχιτεκτονικής, της κοινωνικής έρευνας, του αστικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού και του συμμετοχικού σχεδιασμού μέσω καινοτόμων εργαλείων και διαδικασιών. Επιδιώκει να αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των πολιτών, των κοινωνικών θεσμών και των δημόσιων αρχών, έναν κόμβο ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και εφαρμοσμένων πρακτικών μεταξύ πολιτών, εμπειρογνωμόνων και φορέων λήψης αποφάσεων. Η δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου και κοινωνικής καινοτομίας αποτελούν βασικούς σκοπούς της.

Τέλος, είναι από τους πρώτους οργανισμούς στην Ελλάδα που έχει δομήσει ειδική μεθοδολογία σχετική με τον Συμμετοχικό Σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και επιδιώκει την καθιέρωση του αντικειμένου και την εφαρμογή του σε διαφορετικές κλίμακες. 

Η Commonspace Co-op είναι επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας 5 (WP5) που δίνει έμφαση στις συμμετοχικές διαδικασίες για την ανάδειξη του νερού ως κοινού και δημόσιου αγαθού για την ευρύτερη περιοχή.

ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση και διανομή νερού και στην παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης, προσφέροντας στους κατοίκους της Αττικής ένα από τα ποιοτικότερα νερά της Ευρώπης.

Η ΕΥΔΑΠ, για το project Cultural H.ID.RA.N.T. του προγράμματος UIA, συμμετέχει ενεργά σε όλες τις δράσεις, συμβάλλοντας και ευαισθητοποιώντας στη διαχείριση του νερού αλλά και στην ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου και στην ιστορική σημασία του πολύπλοκου αυτού δικτύου, μέσω του Δικτύου Πολιτισμού της. Στόχος του Δικτύου Πολιτισμού της ΕΥΔΑΠ είναι η ανάπτυξη μίας ενιαίας πολιτιστικής ταυτότητας και πολιτικής, στην παραγωγή δράσεων που προάγουν την ιστορία της εταιρείας.

Η ευθύνη σχεδιασμού, κατασκευής, συντήρησης, συστηματικού ελέγχου ποιότητας αλλά και συνολικής διαχείρισης του νέου δικτύου μη πόσιμου νερού στο Δήμο Χαλανδρίου θα ανήκει στην ΕΥΔΑΠ, με γνώμονα την αειφορία και την ορθολογική διαχείριση του νερού.

Thymio Papayannis and Associates Inc.

Με περισσότερα από εξήντα χρόνια εμπειρίας, η Thymio Papayannis and Associates Inc. (TPA)

είναι μια από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες πολυεπιστημονικές συμβουλευτικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η TPA έχει μια μακροχρόνια κοινωνική παρουσία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, με μελέτες, προγράμματα και παρεμβάσεις στους τομείς του περιφερειακού σχεδιασμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, του αστικού σχεδιασμού, του τοπίου, των έργων ανάπλασης, καθώς και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με έμφαση στον τουρισμό, τις υποδομές υγείας και τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Η TPA έχει μεγάλη εμπειρία σε στενή συνεργασία με διεθνείς πελάτες και συμβούλους. Πολλές διεθνείς και ελληνικές διακρίσεις και βραβεία, δημοσιεύσεις και επιστημονικές εκθέσεις έχουν κάνει το έργο της εταιρείας ευρέως γνωστό για την ποιότητα και την αξιοπιστία του.

Η κύρια επιστημονική ομάδα της εταιρείας αποτελείται από περίπου δώδεκα συνεργάτες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, καθώς και σημαντικές επιστημονικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Η TPA είναι μια διεπιστημονική εταιρεία και οι περισσότεροι από τους συνεργάτες και το προσωπικό τους έχουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση και εξειδικευμένα προσόντα που έχουν ληφθεί από ιδρύματα καταξιωμένα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ο πρόεδρος (και ιδρυτής) της Εταιρείας είναι ο αρχιτέκτονας, πολεοδόμος και περιβαλλοντολόγος Θύμιος Παπαγιάννης, ενώ διευθύνων σύμβουλος είναι η αρχιτέκτονας Ήβη Νανοπούλου.

Η TPA επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στο έργο ως ο κύριος τεχνικός εταίρος, μελετητής και σύμβουλος του δήμου.

MedINA

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε το 2003 και αποστολή του είναι να εμπνέει και να υποστηρίζει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν την αξία και τη σχέση μεταξύ της πολιτιστικής και φυσικής μας κληρονομιάς στην περιοχή της Μεσογείου, αλλά και διεθνώς, με στόχο ένα δίκαιο και αειφόρο μέλλον. Βασικά εργαλεία στο έργο του είναι η διεπιστημονική έρευνα, η συνεργασία με τοπικές κοινότητες, η δικτύωση για την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και δράσεων αναφορικά με την ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων.

Το MedINA, στο έργο Cultural H.ID.RA.N.T. του προγράμματος UIA, επιχειρεί να αναδείξει την ιστορία και κληρονομιά του Αδριάνειου Υδραγωγείου, ως πολιτιστικού και υδάτινου πόρου, και να ανιχνεύσει τη σχέση των Χαλανδραίων με ορατές και αόρατες όψεις του υδάτινου στοιχείου στην περιοχή τους, στο παρελθόν και το παρόν. Για το σκοπό αυτό, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και ειδικούς, συλλέγει τεκμήρια και μαρτυρίες, διεξάγει έρευνα και σχεδιάζει πολιτιστικούς και ψηφιακούς «τόπους» που θα λειτουργήσουν ως δημόσια πηγή γνώσης και έμπνευσης, και ως εργαλεία στα χέρια της τοπικής κοινωνίας για την καταγραφή και ανάδειξη της ιστορίας, της συλλογικής μνήμης, του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος του Χαλανδρίου.

ΙΠΑ - Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) ιδρύθηκε το 1975 και είναι ένα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, συνδεδεμένο με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Το ΙΠΑ έχει μακρά ερευνητική και μελετητική εμπειρία στα θέματα:

  1. της Πολιτιστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, της πολιτιστικές/ δημιουργικές βιομηχανίες και τις σχετικές τοπικές/ περιφερειακές/ εθνικές στρατηγικές,
  2. της εκτίμησης αντικτύπου και των μελετών αξιολόγησης, συμβουλεύοντας Ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδρύματα, τη δημόσια διοίκηση,
  3. των Ευρωπαϊκών δικτύων και των ευρύτερων Ευρωπαϊκών στρατηγικών, έχοντας τη δυνατότητα να μεταφέρει επιστημονική και μελετητική γνώση μέσα από εθνικά και διεθνή κανάλια. Στο έργο Cultural H.ID.RA.N.T. του προγράμματος UIA, το ΙΠΑ θα συντονίσει τις ενέργειες Διασφάλισης Ποιότητας και Έλεγχου & Αξιολόγησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται να συγκροτήσει τις σχετικές στρατηγικές και κάνοντας χρήση διαφορετικών μεθοδολογικών εργαλείων, να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των παραδοτέων και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του έργου. Υπό αυτήν την έννοια, το ΙΠΑ θα έχει μία ολοκληρωμένη εποπτεία των δράσεων και των παραδοτέων ώστε να εκτιμήσει τον αντίκτυπο του έργου και να παράσχει απαραίτητες συστάσεις αλλά και για να συμβάλλει στη μεταφορά του έργου σε διαφορετικά συμφραζόμενα. 

Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ

Η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 2004. Σχεδιάζει και υλοποιεί κοινοτικά, εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης (well-being). Με κύριο πεδίο δράσης το δημόσιο χώρο και συνδυάζοντας τεχνικές διαλόγου, συμμετοχικής έρευνας και συλλογικών  δραστηριοτήτων  παραδίδει  καλλιτεχνικές  δράσεις,  εκπαιδευτικά  εργαλεία  και  παιγνιώδεις υποστηρικτικές διαδικασίες σε (και με) ομάδες και κοινότητες.

Οι διαδικασίες της -τα επονομαζόμενα UrbanDig Project – ανθίζουν σε συγκυρίες που είναι επιθυμητή η συλλογική ενεργοποίηση, απαιτούνται γέφυρες επικοινωνίας και συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικούς δρώντες, αλλά και ενόσω αναζητούνται κοινοτικές συνδέσεις και νέες οπτικές. Όταν πραγματοποιούνται σε γειτονιές, αποτελούν μια ολοκληρωμένη διατομεακή προσέγγιση στην διαχείριση του τοπικού πολιτιστικού κεφαλαίου (υλικού και άυλου) οδηγώντας σε προϊόντα, στρατηγικές και εργαλεία στα πεδία του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αστικής συν-δημιουργίας.

Η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα Cultural H.ID.RA.N.T, συντονίζοντας την κατάρτιση στρατηγικής  για  τη  δημιουργία,  ενδυνάμωση  και  εμπλοκή  της “ΗΙDRANT” κοινότητας,  υλοποιώντας καινοτόμα εργαλεία χαρτογράφησης, συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και συγκινησιακής ενεργοποίησης μέσω της τέχνης του θεάτρου, του χορού και της μουσικής.

Εφορία Αρχαιοτήτων Αν. Ατ.

Οι αρχαιολογικές υπηρεσίες της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής περιλαμβάνουν επιστημονική έρευνα, ανασκαφή, συντήρηση, προστασία και προώθηση αρχαιοτήτων που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους έως το 1830. Η Εφορία Αρχαιοτήτων είναι υπεύθυνη για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την εκτέλεση οποιουδήποτε αρχαιολογικού έργου για τη συντήρηση , επισκευή και αποκατάσταση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Τέλος, συμμετέχει σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα, εργαστήρια, συνέδρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Η Εφορία Αρχαιοτήτων στο έργο συμμετέχει οριζόντια σε όλα τα Πακέτα Εργασίας (WPs) του έργου προσφέροντας την εξειδίκευση και τις υπηρεσίες της.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, κρίσιμη είναι η ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση του προγράμματος και τον σχεδιασμό των νέων δημόσιων χώρων, μέσα από την υλοποίηση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού.
Οι συμμετοχικές διαδικασίες έχουν στόχο την αξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου ως πολιτιστικού και περιβαλλοντικού Κοινού για την πόλη, πέρα από την συνηθισμένη προσέγγιση του «αξιοθέατου», αλλά και την ενεργή συμμετοχή των εμπλεκόμενων ομάδων στην πρόταση σχεδιαστικών προτάσεων για την γειτονιά τους.
Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν μαθητές/τριες, γονείς και εκπαιδευτικοί από σχολεία του Δήμου Χαλανδρίου τα οποία γειτνιάζουν με τις περιοχές της προτεινόμενης ανάπλασης. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το πρόγραμμα του Cultural H.ID.RA.N.T., να δώσουν τις δικές τους ιδέες και να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση:

• Σχεδιαστικής πρότασης για την ανάπλαση των προτεινόμενων οδών σε κάθε γειτονιά
• Φυτεύσεων εντός των προαύλιων χώρων των σχολείων, τα οποία θα ποτίζονται από το νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου
• Επικοινωνιακού υλικού που θα τοποθετηθεί στις περιοχές ανάπλασης και στα σχολεία για την ανάδειξη και προώθηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου ως πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά, προσφέροντας γνώση και μαρτυρίες και συν-σχεδιάζοντας εργαλεία και δράσεις πάνω στο θεματικό τρίπτυχο «Το Χαλάνδρι-Το Αδριάνειο Υδραγωγείο-Το Νερό» τοπικές συλλογικότητες όπως:

• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
• ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ΟΠΙΔΗΧ)
• 3ο Γυμνάσιο
• 6ο Γυμνάσιο
• 7ο Γυμνάσιο
• 8ο Γυμνάσιο
• 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου
• 3ο ΓΕΛ Χαλανδρίου
• 4ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως