Back

Το Έργο

Μέσω του ευρωπαϊκού ανταγωνιστικού προγράμματος καινοτόμων αστικών δράσεων, Urban Innovative Actions (UIA), που στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, επιλέχθηκε και χρηματοδοτήθηκε το έργο Cultural H.ID.RA.N.T., ανάμεσα σε 222 προτάσεις από 23 διαφορετικές χώρες.

Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Χαλανδρίου για την αναβάθμιση του αστικού δημόσιου χώρου, με σύμπραξη της ΕΥΔΑΠ, η οποία έχει αποτυπώσει μελέτη για την ορθολογική διαχείριση του πόρου και την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου στο σύνολό του. Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την συντήρηση, τον συστηματικό έλεγχο ποιότητας και την συνολική διαχείριση του νέου δικτύου μη πόσιμου νερού μέσω του Αδριάνειου Υδραγωγείου.  Συνεργάτες στο έργο είναι ο συνεταιρισμός εργαζομένων Commonspace Co-op, η εταιρεία Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού Thymio Papayannis and Associates Inc. (TPA), το Mediterranean Institute for Nature and Anthropos , το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, η Όχι Παίζουμε ΑΜΚΕ (UrbanDig Project) και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 

Το Cultural H.ID.RA.N.T. είναι ένα έργο με τοπική και υπερτοπική σημασία, μέσα από το οποίο το νερό γίνεται το μέσο της πολιτιστικής κληρονομιάς και η πολιτιστική κληρονομιά οδηγεί στην επανα-αξιοποίηση του νερού μέσα στην πόλη.

Οι πολίτες και οι φορείς του Χαλανδρίου θα μετέχουν ενεργά στο έργο μέσα από διαδραστικά εργαστήρια, συμμετοχικού σχεδιασμού και πολιτιστικών δράσεων.

Η πρόταση Cultural  χρησιμοποιεί τη διαδρομή του νερού ως κομμάτι της ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου. Οι συνολικές αναπλάσεις και παρεμβάσεις θα καλύψουν αθροιστικά μια περιοχή περίπου 15.000 τ.μ., ενώ με την κατασκευή δικτύου μη πόσιμου νερού μήκους 5χλμ.

Το έργο σε αριθμούς

Το έργο σε αριθμούς

 • 5.000 επισκέπτες σε καθημερινή βάση
 • πάνω από 1000 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τα τελευταία 10 χρόνια
 • πάνω από 14.000 τ.μ. δημόσιου χώρου προς ανάπλαση
 • σημαντική αύξηση σε ποιοτικούς χώρους πρασίνου προς χρήση
 • 5 χλμ. δικτύου άρδευσης νερού από το υδραγωγείο του Αδριανού
 • 10.000 κ.μ./έτος πόσιμου νερού
 • 25.000 κ.μ./έτος εξοικονόμηση νερού
 • 3.133.296,00 € συνολικός προϋπολογισμός

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου αναφέρονται σε τρεις βασικούς άξονες που οδηγούν σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα: τη βελτίωση της τοπικής ευημερίας.

 1. Η ευαισθητοποίηση για την πολιτιστική κληρονομιά θα παροτρύνει στους ανθρώπους να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι με την πολιτιστική κληρονομιά τους και να καλλιεργήσουν την αίσθηση του ανήκειν στην πόλη καθώς και να αναπτύξουν νέα μέσα προώθησης της κληρονομιάς
 2. Η ευαισθητοποίηση για τη φυσική κληρονομιά και την αειφόρο χρήση του νερού θα συμβάλει στη μείωση της χρήσης πόσιμου νερού για άρδευση και την ενίσχυση της περπατησιμότητας και της προσβασιμότητας σε ποιοτικούς χώρους πρασίνου
 3. Η συγκρότηση της κοινότητας θα εξοικειώσει τους κατοίκους με διαδικασίες συμμετοχικής διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων, θα προωθήσει την αλληλέγγυα οικονομία και θα ενισχύσει την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Οι στόχοι

Ο πρωταρχικός στόχος του έργου Cultural H.ID.RA.N.T. είναι να ενεργοποιήσει το κρυμμένο τοπικό δυναμικό πολιτιστικής κληρονομιάς (υλικό και άυλο / πολιτιστικό και φυσικό) προκειμένου να βελτιωθεί η τοπική ευημερία. Για το σκοπό αυτό, οι ειδικοί στόχοι του έργου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

– Πολιτισμός: Επανεισαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς στην τοπική κοινότητα. Το Αδριάνειο Υδραγωγείο επανέρχεται στην καθημερινή ζωή μέσω των αξιών της κληρονομιάς του (αρχαίας και σύγχρονης) και της ζωτικής του λειτουργίας ως ανεκμετάλλευτου υδάτινου πόρου για αρδευτικούς σκοπούς.

– Κοινωνία: Αναζωογόνηση της κοινότητας μέσω συμμετοχικών διαδικασιών: Το Αδριάνειο Υδραγωγείο μπορεί να δημιουργήσει κοινότητες για την πολιτιστική κληρονομιά και τα κοινά. Ταυτόχρονα, η αναζωογόνηση των κοινοτήτων θα λειτουργήσει με καινοτόμο τρόπο για την ανάδειξη και την επαναπροώθηση του μνημείου.

– Περιβάλλον: Προώθηση των πράσινων αστικών πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη χρήση του νερού και τους ποιοτικούς πράσινους δημόσιους χώρους. Σήμερα το Αδριάνειο Υδραγωγείο παραμένει ανεκμετάλλευτο. Μπορεί να αξιοποιηθεί για αρδευτικούς σκοπούς ενώ ταυτόχρονα προωθείται μια αστική ανάπλαση και σημειακές παρεμβάσεις στην πόλη που δημιουργούν νέους πράσινους και πολιτιστικούς δημόσιους χώρους.

– Οικονομία: Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας με ενίσχυση της ενδογενούς και ανθεκτικής ανάπτυξης. Το έργο στοχεύει να δημιουργήσει μια αλλαγή παραδείγματος στην παρούσα αντίληψη για την περιφέρεια της Μητροπολιτικής Περιοχής της Αθήνας, η οποία παρουσιάζει σημαντικά μικρότερη ανάδειξη των πολιτιστικών της πόρων και χαρακτηριστικών σε σχέση με το κέντρο. Οι περιφερειακοί δήμοι αναπτύσσονται και αναδεικνύονται και μέσα από την πολιτιστική τους κληρονομιά.

Δικτύωση

Άλλα έργα του προγράμματος UIA:

Αθήνα

Ένταξη προσφύγων και μεταναστών

Curing the Limbo – Το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα Curing the Limbo έχει στόχο τη δημιουργία ενός δυναμικού και καινοτόμου μοντέλου ένταξης μέσω του οποίου οι πρόσφυγες ενεργοποιούνται, παρακολουθούν μαθήματα ελληνικών, αγγλικών, δημιουργικής έκφρασης και νέων τεχνολογιών, αποκτούν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή κατοικία και συμμετέχουν σε συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής προσαρμοσμένες στο προφίλ τους. Έτσι, γίνονται μέρος της πόλης, διασυνδέονται με τις ομάδες ενεργών πολιτών και μετέχουν σε δραστηριότητες στις γειτονιές της Αθήνας. Μαζί λοιπόν, οι πρόσφυγες και η πόλη βγαίνουν από το στάδιο της αδράνειας, δραστηριοποιούνται, συνεργάζονται και συνυπάρχουν.

 

Πειραιάς

Αστική ασφάλεια

BeSecure-FeelSecure – Ολιστικό πλαίσιο διακυβέρνησης αστικής ασφάλειας για παρακολούθηση, αξιολόγηση και πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του Πειραιά.

 

Ηράκλειο

Κυκλική οικονομία

A2UFood – Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα. Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως