Back

Ένα Αδριάνειο δίκτυο νερού και πολιτών στο Χαλάνδρι

Για το Cultural H.ID.RA.N.T. το νερό του Αδριάνειου υδραγωγείου αποτελεί ταυτόχρονα φυσικό πόρο αλλά και πηγή πολιτισμού. Αποτελεί ένα πολύτιμο στοιχείο και δείκτη της σχέσης των κατοίκων του Χαλανδρίου με το φυσικό και αστικό τους περιβάλλον, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τη σχέση τους με το νερό και τους τρόπους που το χρησιμοποιούνε.  Η ανάδειξη αυτής της σχέσης και η καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας αναφορικά με τις υπόγειες και αναξιοποίητες τώρα υδάτινες πηγές όπως το Αδριάνειο υδραγωγείο, είναι από τους βασικούς στόχους και καινοτομίες του Cultural H.ID.RA.N.T.

Σε αυτό αποσκοπεί η επανένταξη του στη ζωή της πόλης μέσω της κατασκευής ενός υπόγειου δικτύου μη-πόσιμου νερού στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι του Χαλανδρίου, αλλά και μέσω της δημιουργίας μίας Αδριάνειας Κοινότητας των κατοίκων του Χαλανδρίου με στόχο την φροντίδα και τη βιωσιμότητα του. Η επαναξιοποίηση του λοιπόν σαν τεχνικό – υλικό δίκτυο πάει χέρι χέρι με την ανάπτυξη δράσεων, σχέσεων και δικτύωσης ανάμεσα σε όσες και όσους ενδιαφέρονται για αυτό σαν κοινό υδάτινο, ιστορικό, πολιτιστικό και αστικό πόρο.

Ήδη μέσα από τα συμμετοχικά εργαστήρια και τις δημόσιες δράσεις και εκδηλώσεις του Cultural H.ID.RA.N.T. έχει αρχίσει να εξυφαίνεται ένα σώμα πρακτικών και ένα δίκτυο ενδιαφερομένων, ατόμων – συλλογικοτήτων – χώρων, για τη δημιουργία μίας τέτοιας κοινότητας στο Χαλάνδρι. Μίας κοινότητας που θα μπορεί να αναπτύξει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις για το Αδριάνειο υδραγωγείο σαν πολιτιστική κληρονομιά και τοπική ιστορία, θα προωθεί τη δίκαιη περιβαλλοντικά και κοινωνικά χρήση του νερού του, θα διαχειρίζεται με συνεργατικό τρόπο (και με την αρωγή του Δήμου) το δίκτυο διανομής του «Αδριάνειου» νερού με τις υδροφόρες αλλά και τα υπόλοιπα παραγόμενα του Cultural H.ID.RA.N.T. (π.χ. το Τοπικό Αρχείο, το HIDRANT festival κλπ.), θα οικειοποιηθεί τους νέους κοινόχρηστους πράσινους χώρους (π.χ. οπωρώνας στην οδό Επτανήσου), θα διεξάγει έρευνες και θα διαμορφώνει προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του Αδριάνειου δικτύου μη-πόσιμου νερού και για την αειφορία και βιωσιμότητα του σαν υδάτινου πόρου. Που θα συμβάλει ενεργητικά, με άλλα λόγια και με τους τρόπους που η ίδια κρίνει δόκιμους, στην αξιοποίηση του πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και κοινωνικού πλούτου της πόλης –και ευρύτερα- με όχημα το Αδριάνειο, καλλιεργώντας μία κουλτούρα συνεργατικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ της φύσης, του ανθρώπου, της πόλης και της ιστορίας της.

Με τη δημιουργία μίας Αδριάνειας κοινότητας στο Χαλάνδρι επιχειρείται η διαμόρφωση ενός χώρου συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση κομματιού των υλικών και άυλων πόρων και κληρονομιάς της πόλης. Μία πρόκληση που προτείνει μία διαφορετική λειτουργία και σχέση των δημοτικών αρχών και θεσμικών οργάνων προς τους κατοίκους της πόλης, δημιουργώντας χώρο για την ενεργητική και αποφασιστική τους συμμετοχή.

Από την εκδήλωση “Το νερό σαν κοινό αγαθό: Παραδείγματα συμμετοχικής διαχείρισης υδάτινω πόρων και δικτύων”, Cine Αθηνά, Οκτ. 2022, με καλεσμένες από τις πόλεις του Παρισιού και της Τεράσα (Καταλονία).

Το καινοτόμο αυτό πείραμα, δημιουργίας συμμετοχικών θεσμών διαχείρισης κομματιών της δημοτικής περιουσίας (όπως π.χ. το Τοπικό Αρχείο και η ψηφιακή της πλατφόρμα, το δίκτυο διανομής με υδροφόρες κλπ.) δεν περιορίζεται μόνο στο Χαλάνδρι. Το Cultural H.ID.RA.N.T. έχει πιλοτικό χαρακτήρα για την επιχειρούμενη ανάδειξη του Αδριάνειου υδραγωγείου σε όλη του την έκταση που διατρέχει 8 δήμους της Αθήνας. Στο πλαίσιο της σχετικής πρότασης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) η Αδριάνεια Κοινότητα Κατοίκων Χαλανδρίου ψηλαφεί ένα πρότυπο συμμετοχής των πολιτών στην αξιοποίηση κοινών αγαθών, όπως είναι οι φυσικοί πόροι και η ιστορική κληρονομιά ενός τόπου. Αποτελεί την πρώτη ψηφίδα στο μωσαϊκό ενός διαδημοτικού Αδριάνειου Δικτύου Πολιτών και Κοινοτήτων, που καλείται το Cultural H.ID.RA.N.T. να αρχίσει να υφαίνει. Αυτό θα επιχειρηθεί μέσα από τη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεύρεσης και δράσης κάθε κάτοικου και συλλογικότητας των 8 Αδριάνειων δήμων –και ευρύτερα της μητροπολιτικής Αθήνας- που ενδιαφέρεται για το Αδριάνειο υδραγωγείο σε όλες, ή σε κάποια από, τις διαστάσεις του.

Ξεκινώντας λοιπόν από το Χαλάνδρι στόχος είναι η πείρα και η γνώση που παράγονται και αποκτούνται στην υλοποίηση του Cultural H.ID.RA.N.T. να γονιμοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις και –γιατί όχι- θεσμούς σε άλλους δήμους, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν με την εκδήλωση –αρχές Οκτωβρίου- «Το νερό σαν κοινό αγαθό: Παραδείγματα κοινοτικών και συμμετοχικών μοντέλων διαχείρισης υδάτινων πόρων» με τη συμμετοχή διεθνών καλεσμένων από τα παραδείγματα συμμετοχικής διαχείρισης δικτύων ύδρευσης στις πόλεις του Παρισιού και της Τεράσα (Καταλονία). Ακολούθησαν μέσα στο Δεκέμβριο εκδηλώσεις σε σχολεία του Χαλανδρίου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Στις συναντήσεις αυτές, που θα πυκνώσουν μέσα στο Ιανουάριο και θα ολοκληρωθούν το Φεβρουάριο, παρουσιάζονται οι τρόποι που μπορούν οι κάτοικοι του Χαλανδρίου να προμηθεύονται νερό από το Αδριάνειο υδραγωγείο και η ιδέα της Αδριάνειας κοινότητας του Χαλανδρίου. Μέσα στην άνοιξη θα ακολουθήσουν τρεις τοπικές συναντήσεις διαβούλευσης και συνδιαμόρφωσης της Αδριάνειας Κοινότητας Κατοίκων Χαλανδρίου από όσες και όσους προμηθεύονται «Αδριάνειο» νερό και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο πολίτη ή συλλογικότητα και φορέα (π.χ. σχολεία) του Δήμου Χαλανδρίου.

Ευελπιστούμε μέσα στην άνοιξη να μπορέσει να συσταθεί και να παρουσιαστεί δημόσια η Αδριάνεια Κοινότητα στο Χαλάνδρι και μέσω αυτής οι Χαλανδραίοι να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση του ευρύτερου Δικτύου Πολιτών και Κοινοτήτων του Αδριάνειου υδραγωγείου.

Όσες και όσοι θα ήθελαν να προμηθευτούν μη-πόσιμο νερό από το Αδριάνειο, να εμπλακούν πιο ενεργά στη διαδικασία σύστασης της Αδριάνειας κοινότητας ή να ενημερωθούν πιο αναλυτικά, μπορούνε να το κάνουνε στέλνοντας απλά email στη διεύθυνση [email protected]

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως