Back

Τρεις συναντήσεις για το μέλλον του Αδριάνειου υδραγωγείου

Όπως είναι γνωστό το πρόγραμμα Cultural H.ID.RA.N.T. έχει πιλοτικό ρόλο για την ανάδειξη του Αδριάνειου υδραγωγείου στο σύνολο της έκτασης του. Το Αδριάνειο υδραγωγείο που ξεκινάει σαν υδάτινος πόρος και υπόγειο τεχνικό έργο από την Πάρνηθα στο ύψος του Ολυμπιακού Χωριού και καταλήγει στην πλατείας Δεξαμενής στο Κολωνάκι, διατρέχει μία απόσταση περίπου 23,5 χλμ. ανάμεσα από 8 Αθηναϊκούς δήμους: Αχαρνές, Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Ηράκλειο, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Ψυχικού και Φιλοθέης, Αθήνα. Για την ανάδειξη του σε διαδημοτικό επίπεδο έχει ήδη γίνει μελέτη για Ο.Χ.Ε. (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση) από την Νέα Μητροπολιτική Αττική, αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας Αττικής, και συναντήσεις των «Αδριάνειων» δήμων. Στην κατεύθυνση αυτή το Cultural H.ID.RA.N.T. πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις για το διαμοιρασμό της εμπειρίας και της γνώσης που έχει αντληθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του, σαν καινοτόμα μέθοδο ολόπλευρης ανάδειξης της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής  αξίας του Αδριάνειου υδραγωγείου.

Συνάντηση με το Δήμο Ηρακλείου

Η πρώτη έγινε στις 23 Μαϊου, με εκπροσώπους του Δήμου Ηρακλείου αλλά και συλλογικότητες της πόλης που έχουν δείξει ενδιαφέρον και αναπτύξει δράσεις για την ανάδειξη του Αδριάνειου υδραγωγείου και της ιστορίας του στο Νέο Ηράκλειο. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Ψηφιακής πολιτικής και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κα Αιμ. Τζίβα, ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Επ. Σπυρόπουλος, η προϊσταμένη του Πολιτιστικού Τμήματος κα Χ. Πλεξίδα, ο κ. Μάστορας επικεφαλής του τμήματος Τεχνικών και Δημοσίων Έργων της πόλης, η κα Αρ. Βιδάλη, από το διοικητικό συμβούλιο του αναπτυξιακού φορέα της πόλης, η κα Αν. Χαρώνη από την τοπική συλλογικότητα «Άλλος Χώρος», η κα Αθ. Στάκια από το 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και ο κ. Α. Ψάλτης, χημικός ειδικευμένος στην ποιότητα του νερού – πρώην εργαζόμενος στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η ποικιλία και η ευρύτητα των συμμετεχόντων αποτυπώνει τόσο το θερμό ενδιαφέρον του δήμου Ηρακλείου να αξιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του Cultural H.ID.RA.N.T. όσο και την ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα πολιτών και δήμου για την ανάπλαση του Αδριανού υδραγωγείου. Μάθαμε ότι ο δήμος Ηρακλείου έχει ήδη κάνει προκαταρκτικές μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση ενώ πολυάριθμες δραστηριότητες (δημόσιες και σχολικές εκδηλώσεις, εκδόσεις, επισκέψεις κ.λπ.) έχουν διοργανωθεί από την τοπικές συλλογικότητες και σχολεία γύρω από το Αδριανό υδραγωγείο και την σχέση του με την ιστορία της πόλης.

Η συνάντηση κατέληξε με την έκφραση της επιθυμίας όλων για διατήρηση των επαφών και ανταλλαγής γνώσεων γύρω από τη μεθοδολογία του Cultural H.ID.RA.N.T. και της πιλοτικής του εφαρμογής στο Χαλάνδρι για την αναζωογόνηση του Αδριανού υδραγωγείου και στο πλαίσιο της επικείμενης Ο.Χ.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.

Συνάντηση με το Δήμο Αθηναίων

Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου 2024 στο δημαρχείο Αθηνών με δύο αντιδημάρχους της πόλης, τον κ. Ν. Χρυσόγελο, Αντιδήμαρχο Κλιματικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Οικονομίας και την κα Μ. Ευαγγελίδου, Αντιδήμαρχο Αστικής Ανανέωσης και Αειφορίας. Αντικείμενο της συνάντηση μας με τους/τις δύο αντιδημάρχους του μεγαλύτερου δήμου της Ελλάδας, που είναι και «Αδριάνεια» πόλη, ήταν ο διαμοιρασμός της εμπειρίας του Cultural H.ID.RA.N.T. στην προοπτική της ανάδειξης του συνολικά με έναν βιώσιμο τρόπο.

Αφού παρουσιάστηκε η ολοκληρωμένη μεθοδολογία, οι πολύμορφες δράσεις και το έργο του Cultural H.ID.RA.N.T έγινε αναφορά στα απτά αποτελέσματα του, την τεχνογνωσία που συγκεντρώθηκε κατά την εφαρμογή του και την κληρονομιά που αφήνει σαν καινοτόμο μοντέλο διαχείρισης πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε η δυνατότητα κοινών βημάτων για την συμβολή και επέκταση του παραδείγματος του Χαλανδρίου στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για τη διαδημοτική ανάδειξη του Αδριάνειου υδραγωγείου. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη θέληση να προχωρήσουν σε περαιτέρω συντονισμένες ενέργειες προκειμένου τα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής για τη διαδημοτική αναζωογόνηση του Αδριάνειου υδραγωγείου να υιοθετήσουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση του πιλότου του Cultural H.ID.RA.N.T..

Συνάντηση με τη Νέα Μητροπολιτική Αττική

Η Νέα Μητροπολιτική Αττική (ΝΜΑ) είναι ο αναπτυξιακός φορέας της Περιφέρειας Αττικής, και αρμόδιος φορέας για τις μελέτες και την ανάδειξη των αναπτυξιακών της έργων, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής Ο.Χ.Ε. για το Αδριάνειο υδραγωγείο για την οποία είχαν προϋπάρξει συναντήσεις μεταξύ της ΝΜΑ και της Περιφέρειας με τους 8 «Αδριάνειους» δήμους και με εταίρους του Cultural H.ID.RA.N.T. Στην παρούσα συνάντηση, που έγινε στις 26 Ιουνίου στα κεντρικά γραφεία της ΝΜΑ, οι εταίροι του Cultural H.ID.RA.N.T. συναντήθηκαν με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων κ. Χ. Φλώρο, υπεύθυνου για τις μελέτες και τη διαδικασία ανάπλασης του Αδριανού υδραγωγείου, με την κα Δ. Παλαιολόγου, Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τεχνικών Έργων και τον κ. Χ. Ζέρβα, Προϊστάμενου Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Υλοποίησης Προγραμμάτων της ΝΜΑ.

Μετά την αρχική παρουσίαση της εμπειρίας μας από την ανάπλαση του Αδριανού υδραγωγείου και την προοπτική επέκτασής του, συζητήθηκαν οι δυσκολίες και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό εφικτό. Προέκυψαν δύο ζητήματα: α. τα άμεσα βήματα για την ωρίμανση του έργου και β. οι πρακτικές για το άνοιγμα και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαβούλευσης του. Και στα δύο θέματα η NMA έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εμπειρία των εταίρων του Cultural H.ID.RA.N.T. σαν πιλοτικού έργου στο Χαλάνδρι. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την έκφραση της αμοιβαίας βούλησης να συνεχιστεί η διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων και να προαχθεί η συνεργασία μας για την προώθηση της ανάδειξης και αναζωογόνησης του Αδριανού υδραγωγείου σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι τρεις αυτές συναντήσεις πέρα από τη θέληση των εμπλεκόμενων φορέων, αποτύπωσαν την αξία και τις δυνατότητες από την συνολική ανάδειξη του Αδριάνειου υδραγωγείου και συνέβαλαν στην ωρίμανση υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση και οι συμμετοχικές πρακτικές του Cultural H.ID.RA.N.T., ως προϋποθέσεων για ένα βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης πολιτιστικών και φυσικών πόρων και αστικής ανάπτυξης, απέσπασαν το ενδιαφέρον όλων των μερών και ελπίζουμε να γονιμοποιήσουν και τα σχέδια  ανάπλασης σε διαδημοτικό επίπεδο του Αδριανού υδραγωγείου.

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως