Back

Εκδήλωση: Το Cultural H.ID.RA.N.T. μετά το Cultural H.ID.RA.N.T.

Δημόσια παρουσίαση για την ολοκλήρωση του προγράμματος Cultural H.ID.RA.N.T.

Τετάρτη 12 Ιουνίου, 20.00, Θέατρο Ρεματιάς (Ναρκίσσων 2-8 & Προφ. Ηλία 65, 15233, Χαλάνδρι)

Με αφορμή την ολοκλήρωση του, διεθνώς αναγνωρισμένου για την καινοτομία του, προγράμματος Cultural H.ID.RA.N.T. -για την ανάδειξη και επαναξιοποίηση του Αδριάνειου υδραγωγείου σαν μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης πολιτιστικών, υδάτινων και αστικών πόρων με τη συμμετοχή των πολιτών-  παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του και τις καινοτόμες προοπτικές που ανοίγει τόσο για την συνολική αξιοποίηση του Αδριάνειου υδραγωγείου όσο και στην χάραξη ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών σε επίπεδο πόλης.

Στην εκδήλωση, η ομάδα έργου του Cultural H.ID.RA.N.T. του Δήμου Χαλανδρίου, θα μοιραστεί τα μαθήματα, προκλήσεις και επιτυχίες του έργου, θα παρουσιάσει την κληρονομιά του Cultural H.ID.RA.N.T. στην πόλη του Χαλανδρίου, το πώς συνεχίζει και πώς συμβάλει –σαν πιλότος- στην προσπάθεια ανάδειξης του Αδριάνειου Υδραγωγείου  σε διαδημοτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το Cultural H.ID.RA.N.T. στα 4 χρόνια εφαρμογής του εφάρμοσε μία δια-τομεακή προσέγγιση και συνεργατική μεθοδολογία ανιχνεύοντας ένα σύγχρονο μοντέλο βιώσιμων στρατηγικών αστικής ανάπτυξης που ανταποκρίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο στις προκλήσεις και μεταβάσεις (πράσινη – ψηφιακή) του σήμερα, με έμφαση στην συμμετοχή των πολιτών και την δίκαιη (κοινωνικά και περιβαλλοντικά) διαχείριση κοινών αστικών, φυσικών και πολιτιστικών μας πόρων και χώρων.

Στο πλαίσιο αυτό οι 8 εταίροι του προγράμματος (Δήμος Χαλανδρίου, ΕΥΔΑΠ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, TPA, Συνεταιρισμός Εργαζομένων Commonspace, MedINΑ – Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, Urban Dig – Όχι Παίζουμε, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστήμιου), τοπικές συλλογικότητες πολιτών (Σύλλογος Προστασίας της Ρεματιάς, Ομάδα Προφορικής Ιστορίας του Δήμου Χαλανδρίου, Εθνομουσικό Ίδρυμα Ζήση, Ομάδα Πεζοπόρων Χαλανδρίου), η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Χαλανδρίου, 13 σχολεία (όλων των βαθμίδων) και σχολικές κοινότητες, καλλιτεχνικές ομάδες και δημιουργοί συνεργάστηκαν όχι μόνο ξαναφέρνοντας στο φως ένα υπόγειο τεχνικό έργο 1900 χρόνων, αλλά κυρίως ξαναεντάσσοντας το στη σύγχρονη ζωή και καθημερινότητα των κατοίκων του Χαλανδρίου.

Αν το πρώτο καινοτόμο στοιχείο, σε επίπεδο μεθόδου ανάδειξης και διαχείρισης του Αδριάνειου υδραγωγείου, ήταν η διατομεακή ολοκληρωμένη του προσέγγιση σαν πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και αστικού πόρου ταυτόχρονα, το δεύτερο είναι η έμφαση στην κοινωνική καινοτομία, στην συμμετοχή των πολιτών σαν εχέγγυο για τη βιωσιμότητα μίας δίκαιης προς τη φύση και την τοπική κοινωνία ανάδειξης και επανάχρησης του Αδριάνειου.

Έτσι το Cultural H.ID.RA.N.T. ανέδειξε το Αδριάνειο υδραγωγείο σαν

  • νέο ιστορικό τοπόσημο αλλά και τοπική μνήμη, ιστορία και σχέση
  • μέσο για πράσινες/μπλε αναπλάσεις 4 περιοχών του Χαλανδρίου συνολικής έκτασης 21.400 τμ (τις μεγαλύτερες μέχρι στιγμής στην πόλη)
  • πηγή (αρδευτικού) νερού με την κατασκευή ενός νέου δικτύου μη-πόσιμου νερού 4 χλμ. στη βάση της κυκλικής οικονομίας και αειφορίας
  • στοιχείο πολιτισμού και ανάδειξης μίας νέας κουλτούρας και σχέσης με το περιβάλλον και τον αστικό χώρο
  • πλατφόρμα και χώρο ενεργητικής συμμετοχής των πολιτών

Η ιστορία του Αδριάνειου υδραγωγείου και οι σχετικές πηγές και τεκμήρια (350 περίπου), από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όπως και η τοπική ιστορία του Αδριάνειου και η σχέση του με τους κατοίκους του Χαλανδρίου, είναι διαθέσιμα πλέον στο ψηφιακό αρχείο www.archlandri.gr Την διαχείριση του αρχείου έχει πλέον η Ομάδα Αρχείου Τοπικής Ιστορίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος σαν σύμπραξη του Δήμου, της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας και επιστημονικών συνεργατών, με στόχο τη δημιουργία από τους ίδιους τους Χαλανδραίους ενός ζωντανού (ψηφιακού και φυσικού) αρχείου της ιστορίας του Χαλανδρίου.

 

Πέρα από την ανάδειξη του Αδριάνειου υδραγωγείου σαν μνημείου, κύρια της ρωμαϊκής εποχής δεξαμενής του στην οδό Ελ Αλαμέιν, δημιουργούνται νέοι κοινόχρηστοι χώροι σαν πράσινες ζώνες πεζοπορίας μεταξύ της Ελ Αλαμέιν, κατά μήκος της παραρεμάτιας ως την οδό Γυφτοπούλου, όπως και στην οδό Κόδρου, με έντονη παρουσία του νερού, και ένας τοπικός οπωρώνας στην  οδό Επτανήσου & Αποστολοπούλου. Η δημιουργία αυτών των πράσινων/μπλε δημόσιων χώρων επιδρά θετικά στο περιβάλλον με τη δημιουργία μικροκλίματος, περιορίζοντας τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 1500 τμ (7-8%) των αναπλάσεων αυτών έγιναν για πρώτη φορά με συμμετοχικό σχεδιασμό μέσα από την ενεργή συμμετοχή σχολείων και σχολικών κοινοτήτων όπου πήραν μέρος πάνω από 709 άτομα (526 μαθήτριες/ητές, 147 γονείς, 36 εκπαιδευτικοί).

Κατασκευάζεται επίσης ένα νέο «Αδριάνειο» δίκτυο νερού, που καθιστά αξιοποιήσιμο το νερό του για μη-πόσιμες χρήσεις και φέρνει σημαντική εξοικονόμηση πόσιμου νερού, ενέργειας αλλά και κόστους για τους χρήστες του. Πάνω από 10.000 κμ πόσιμου νερού και 25.000 κμ νερού συνολικά θα εξοικονομούνται ετησίως λόγω της χρήσης του από 150 (μέχρι στιγμής) νοικοκυριά που θα λαμβάνουν νερό είτε απευθείας από το νέο δίκτυο είτε μέσω δημοτικών υδροφόρων. Υπεύθυνος για τη διαχείριση της διανομής νερού με υδροφόρες, όπως και για την ανάπτυξη δράσεων γύρω από το Αδριάνειο υδραγωγείο σε όλες του τις διαστάσεις είναι η νεοσύστατη ‘Αδριάνεια Κοινότητα Χαλανδρίου’.

Η συμμετοχή των ίδιων των χρηστών και κατοίκων του Χαλανδρίου στην διαχείριση της κληρονομιάς του Cultural H.ID.RA.N.T. (δίκτυο υδροφόρων, ιστορικό αρχείο, κοινόχρηστοι χώροι), πιο συγκεκριμένα οι θεσμίσεις που αυτό συνεπάγεται αναφορικά με τη σχέση πολιτών-τοπικών αρχών στη διαχείριση των πόρων μίας πόλης, συνιστούν ένα από τα πιο καινοτόμα στοιχεία και συμβολές του προγράμματος. Τόσο αναφορικά με την αναζήτηση πιο δημοκρατικών και διαφανών διαδικασιών διαχείρισης των αστικών πόρων, όσο και σαν εχέγγυα βιώσιμων αστικών πολιτικών που έχουν στον κέντρο τους τον άνθρωπο και τις ανάγκες του καθολικά –από το περιβάλλον και τον αστικό χώρο μέχρι την ποιότητα της ζωής και την καθημερινότητα του.

Μέσω των δεκάδων διαδραστικών δράσεων του προγράμματος, των τριών HIDRANT festival –σε συνδιοργάνωση με συλλογικότητες & σχολεία του Χαλανδρίου-, τη συμμετοχή σε δράσεις σχεδιασμού και την επιθυμία για Αδριάνειο νερό, πολλές εκατοντάδες κάτοικοι του Χαλανδρίου συνέβαλαν ενεργά και δημιουργικά στην υλοποίηση του προγράμματος, καλλιεργώντας μία άλλη κουλτούρα και πρακτικές συμμετοχής.

Τέλος, το Cultural H.ID.RA.N.T., πιλοτικό για την ανάδειξη του Αδριάνειου υδραγωγείου στους 8 δήμους που διατρέχει, έχει αναπτύξει την πλατφόρμα Hadrian-net.gr σαν έναν τόπο πληροφόρησης, συνεύρεσης και κοινής δράσης όσων ατόμων και συλλογικοτήτων των «Αδριάνειων» δήμων ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη και με συμμετοχικό τρόπο αξιοποίηση του Αδριάνειου υδραγωγείου σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η πολυεπίπεδη προσπάθεια, καινοτόμα μεθοδολογία και τα αποτελέσματα του Cultural H.ID.RA.N.T. το έχουν ήδη καταστήσει πρότυπο διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς, προώθησης βιώσιμων περιβαλλοντικών και αστικών πολιτικών, και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών. Το Cultural H.ID.RA.N.T. έχει αποσπάσει 1 παγκόσμιο βραβείο (6α Βραβεία Αστικής Καινοτομίας της Κουανγκτσόου-Κίνα), βρίσκεται ανάμεσα στα 10 καλύτερα παραδείγματα αστικής καινοτομίας  του European Heritage Fund, ήταν φιναλίστ σε δύο ακόμα διεθνείς διαγωνισμούς και έχει κερδίσει 2 ελληνικούς. Πιο σημαντικό επίτευγμα ίσως, είναι ότι έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον 6 διεθνών ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων (ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Μεγ. Βρετανία κλπ.) και έχει καλεστεί και συμμετάσχει σε 14 επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Κλείνοντας σας καλούμε ξανά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων και κυρίως των προοπτικών που ανοίγει η επιτυχημένη ολοκλήρωση του Cultural H.ID.RA.N.T.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕ ΧΑΡΑ

Για περισσότερες πληροφορίες:  www.culturalhidrant.eu  –  [email protected]  –  213 2023 887

Η ομάδα έργου του Cultural HIDRANT

Δήμος Χαλανδρίου

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως