Back

Ανιχνεύοντας μια “αλληλέγγυα κοινότητα νερού” στο Χαλάνδρι

Αν αυτό που κάνει πετυχημένη μία εκδήλωση δεν είναι μόνο τι λέγεται σε αυτή αλλά τι ιδέες, σκέψεις, δράσεις και όρεξη γεννάει σαν κινητοποιό δύναμη για μετά, τότε μπορούμε να δηλώσουμε χωρίς ενδοιασμό απόλυτα ικανοποιημένες και ικανοποιημένοι από την εκδήλωση “Το νερό ως κοινό αγαθό – Παραδείγματα συμμετοχικής και κοινοτικής διαχείρισης υδάτινων πόρων και δικτύων” που έγινε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση αφορούσε την ανάδειξη και επαναξιοποίηση του Αδριάνειου Υδραγωγείου, επιδιώκοντας να ξεκινήσει τις διαδικασίες δημιουργίας μίας αλληλέγγυας κοινότητας νερού γύρω από αυτό σαν κοινό υδάτινο πόρο.

Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχουσες/οντες στο πάνελ μάς βοήθησαν να ανιχνεύσουμε δυνατότητες και όρια, παραδείγματα και προκλήσεις σε σχέση με τρόπους συμμετοχής των πολιτών, κατοίκων και χρηστών μίας περιοχής στην διαχείριση και φροντίδα των υδάτινων πόρων και δικτύων τους.

Ο αντιδήμαρχος Χαλανδρίου, Κώστας Γερολυμάτος, συντονιστής του Cultural H.ID.RA.N.T.-UIA, αναφέρθηκε στην αξία του εγχειρήματος σαν συλλογική προσπάθεια – πρόκληση για την αλλαγή κουλτούρας και προτύπου στην σχέση των πολιτών και του δήμου με τους υδάτινους πόρους τους μέσα από τη συγκρότηση μίας αλληλέγγυας κοινότητας νερού. Μιας κοινότητας συναποτελούμενης από το Δήμο, την ΕΥΔΑΠ, τους χρήστες το Αδριάνειου νερού και τους κατοίκους του Χαλανδρίου που απαιτεί την δημιουργία ενός άλλου πλαισίου συμμετοχικότητας και συνεργασίας. Από την πλευρά του αναφέρθηκε στο τι μπορεί να προσφέρει ο Δήμος, όσων αφορά τη διανομή του μη-πόσιμου Αδριάνειου νερού στο Χαλάνδρι, αλλά και σαν θεσμικός υποστηρικτής μίας αλληλέγγυας κοινότητας νερού.

Ο διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ, εταίρου στο πρόγραμμα Cultural H.ID.RA.N.T., Γιώργος Σαχίνης, παρουσίασε τα περιβαλλοντικά, ενεργειακά αλλά και οικονομικά οφέλη της αξιοποίησης του μη-πόσιμου νερού του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Εστίασε ιδιαίτερη στην ανάγκη αλλά και στους τρόπους αλλαγής κουλτούρας και ορθής (περιβαλλοντικά και κοινωνικά) χρήσης του νερού, που επιχειρείται με την ανάπτυξη του πρώτου δικτύου μη-πόσιμου νερού και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όσες/ους συνδεθούν με αυτό. Κάτι στο οποίο η συμβολή μίας αλληλέγγυας κοινότητας νερού σαν φροντιστή αυτού του κοινού πόρου μπορεί να είναι πολύπλευρη. Τόνισε επίσης τον πιλοτικό χαρακτήρα της επανεισαγωγής των υπόγειων υδάτινων πόρων του Αδριάνειου που επιχειρείται στο Χαλάνδρι αναφορικά με τα σχέδια αξιοποίησης του συνόλου της αρχαίας αυτής υποδομής ύδρευσης που διαπερνά 8 δήμους της μητροπολιτικής Αθήνας.

Οι επόμενες δύο παρεμβάσεις παρουσίασαν συγκεκριμένα παραδείγματα συμμετοχής των πολιτών, συνεργατικής διαχείρισης και δημοκρατικών μοντέλων διακυβέρνησης υδάτινων πόρων και δικτύων στην Ευρώπη.

Η Anne Le Strat, , πρόεδρος της Aqua Publica Europea και σύμβουλος της GWOPAUN Habitat, αναφέρθηκε στην διαδικασία επαναδημοτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης στο Παρίσι, όπως την βίωσε σαν πρώην αντιδήμαρχος Παρισιού και πρώην πρόεδρος της δημοτικής εταιρείας ύδρευσης Eau de Paris. Στο επίκεντρο της ομιλίας της βρίσκονταν οι προσπάθειες για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, που άγγιζαν και το Δήμο και τους τρόπους διοίκησης της (δημοτικής πλέον) εταιρείας ύδρευσης, προς ένα πιο συμμετοχικό, δημοκρατικό και υπόλογο στον έλεγχο των πολιτών μοντέλο διακυβέρνησης. Η επαναδημοτικοποίηση σήμαινε έτσι για το Παρίσι και την δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Νερού με συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπων του Δήμου και της εταιρείας ύδρευσης. Το Παρατηρητήριο Νερού εκπροσωπείται και στο ΔΣ της εταιρείας ύδρευσης ενώ κάθε απόφαση που αφορά πολιτικές νερού πρέπει πριν ψηφιστεί στο δημοτικό συμβούλιο της πόλης να έχει διαβουλευτεί στο Παρατηρητήριο Νερού.

Η δεύτερη καλεσμένη, Edurne Bagué, ερευνήτρια στην έδρα της UNESCO για την Ανθρώπινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο της Τζιρόνα και συνεργάτης του Παρατηρητήριου Νερού της Τεράσα (Καταλονία), αναφέρθηκε πιο αναλυτικά στη δομή του τελευταίου σαν παράδειγμα συμμετοχικής διαχείρισης του νερού και σαν εγχείρημα ανοίγματος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων πέρα από τους ειδικούς/τεχνικούς ώστε να συνυπολογίζονται και άλλου είδους γνώσεις και ανάγκες. Στο Παρατηρητήριο Νερού της Τεράσα συμμετέχουν έτσι: η δημοτική αρχή, η εταιρία ύδρευσης (σαν τεχνικός σύμβουλος), οργανώσεις των πολιτών,  επαγγελματικές οργανώσεις, συνδικάτα εργαζομένων, εκπαιδευτικοί φορείς και ιδρύματα. Το Παρατηρητήριο λειτουργεί με ομάδες εργασίας και στη βάση συγκεκριμένων αξόνων (υδάτινοι πόροι, εκπαίδευση, πολίτες) γύρω από τις οποίες αρθρώνονται οι επιμέρους συνεργασίες των συμμετεχόντων.

Δίπλα στην αίσθηση που προκάλεσαν οι τοποθετήσεις των ομιλητριών/των από τις εμπειρίες του Παρισιού και της Τεράσα, πρέπει να αναφερθεί και η συμμετοχή των παρευρισκομένων καθόλη τη διάρκεια της εκδήλωσης μέσω της διαδραστικής εφαρμογής mentimeter. Μέσω αυτής όχι μόνο απηύθυναν ερωτήσεις στις/ους ομιλήτριες/ες αλλά και απάντησαν σε ερωτήσεις γύρω από τη διαθεσιμότητα, δυνατότητες και προκλήσεις που ενέχει η διαδικασία σύστασης μίας αλληλέγγυας κοινότητας νερού στο Χαλάνδρι.

Στην εκδήλωση, μαζί με δεκάδες ενδιαφερόμενες/ους, παρευρέθηκε και χαιρέτησε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσος όπως επίσης και δημοτικοί σύμβουλοι, αντιπρόσωποι τοπικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την επόμενη της εκδήλωσης, Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, έλαβε χώρα ένα εργαστήριο των εταίρων του προγράμματος με τις δύο προσκαλεσμένες, προκειμένου να συζητηθούν πιο αναλυτικά και σε βάθος οι δυνατότητες, απαιτήσεις και όρια στη διερεύνηση ενός μοντέλου συμμετοχής των πολιτών όσων αφορά το μη-πόσιμο νερό του Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Τα επόμενα βήματα προς τη δημιουργία της αλληλέγγυας κοινότητας νερού στο Χαλάνδρι είναι τρεις τοπικές ανοιχτές συζητήσεις, σε διαφορετικές γειτονιές του Χαλανδρίου, με τις/τους δυνητικούς χρήστες του μη-πόσιμου νερού και όποια/ον ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην ενεργή φροντίδας του Αδριάνειου σαν υδάτινο πόρο και καλλιέργειας ενός διαφορετικού πολιτισμού και σχέσης μιας κοινότητας με τους φυσικούς της ή μη, πόρους.

Υπενθυμίζουμε ότι όσες και όσοι ενδιαφέρονται να προμηθεύονται μη-πόσιμο νερό από το Αδριάνειο μπορούν να στείλουν απλά ένα email στο [email protected]

Τέλος εδώ μπορείτε να δείτε τις διαφάνεις που παρουσίασαν οι ομιλήτριες/ες στην εκδήλωση. Τα στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία που συλλέχτηκαν από το ακροατήριο και τα συμπεράσματα του εργαστηρίου θα γίνουν σύντομα διαθέσιμα σε όλες/ους μέσα από την ιστοσελίδα του προγράμματος www.culturalhidrant.eu

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως