Back

Τo Cultural HIDRANT παράδειγμα πολιτικής για τον πολιτισμό στην ΕΕ

Tην Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου, το Cultural HIDRANT συμμετείχε στο πάνελ των ομιλητών της παρουσίασης ενός κειμένου χάραξης νέων πολιτικών στο χώρο «του πολιτισμού και παραπέρα» από πλευράς της ΕΕ. Ο πλήρης τίτλος του σχετικού κειμένου πολιτικής είναι «Από την αντίδραση στη δράση: Συμμετοχικές και Μετασχηματιστικές Πολιτικές στο πεδίο του πολιτισμού και παραπέρα για χάραξη πολιτικών και δράσεων με το βλέμμα στο μέλλον».

Οι προτάσεις που περιέχονται στο εν λόγω κείμενο είναι αποτέλεσμα τρίχρονης έρευνας από το πρόγραμμα Creative FLIP, συγχρηματοδοτούμενης (μεταξύ άλλων) από την ΕΕ, το Ινστιτούτο Γκαίτε, το Δίκτυο European Creative Hubs, το IDEA Consult. Στόχος του Creative FLIP είναι να δημιουργήσει «έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο (στις σημερινές προκλήσεις) τομέα του πολιτισμού και των δημιουργικών τεχνών». Με αυτό το διακηρυγμένο στόχο η έρευνα υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια μία πιο προωθητική προσέγγιση. Στράφηκε από την αντιμετώπιση των πολλαπλών κρίσεων (οικονομική, πανδημία, πόλεμος κλπ.) που δοκίμασε τις αντοχές των εργαζόμενων δημιουργών και καλλιτεχνών, στην αναζήτηση καινοτόμων παραδειγμάτων που ανοίγουν νέα πεδία, ορίζοντες και ευκαιρίες, για όσες/ους δραστηριοποιούνται στο πεδίο του πολιτισμού και των δημιουργικών τεχνών.

Η έρευνα εστίασε έτσι στο νερό σαν το πιο πρόσφορο πεδίο συνεργασίας με τις τέχνες και την πολιτιστική δημιουργία. Ανάμεσα στα παραδείγματα, σε Ευρωπαϊκή κλίμακα, που καλέστηκαν να συμμετέχουν ήταν και το Cultural HIDRANT του Δήμου Χαλανδρίου. Και ανάμεσα από όσα συμμετείχαν ήταν αυτό που κρίθηκε ότι συμπυκνώνει καλύτερα το διατομεακό, συνεργατικό και συμμετοχικό πνεύμα και πρακτικές που πρέπει να διαπνέουν τις νέες Ευρωπαϊκές πολιτικές -αλλά και τα σχετικά ιδρύματα και μηχανισμούς σε τοπικό, κρατικό και δια-κρατικό επίπεδο- τόσο για τον πολιτισμό όσο και το νερό.

Έτσι το Cultural HIDRANT καλέστηκε να συνεισφέρει με το παράδειγμα του και τον σχολιασμό του στην επίσημη παρουσίαση του κειμένου αυτού πολιτικής για τον πολιτιστικό τομέα που παρουσιάστηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε των Βρυξελλών. Στο πάνελ και τη συζήτηση συμμετείχαν επίσης η βασική ερευνήτρια και συγγραφέας του κειμένου πολιτικής Sylvia Amman, από την οργάνωση “inforelais” -η οποία και παρουσίασε το προτεινόμενο πλαίσιο πολιτικής- ο Αυστριακός ευρωβουλευτής Hannes Heide και ο Σουηδός τρέχων Επίτροπος Πολιτισμού της ΕΕ, David Ek. Την εκδήλωση προλόγισαν η Susanne Hollmann από τη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Γκαίτε Carola Lentz και η Elke Kaschl-Mohni από το Ινστιτούτο Γκαίτε των Βρυξελλών, ενώ την παρακολούθησαν δεκάδες καλεσμένοι εκπρόσωποι υπηρεσιών της ΕΕ και ευρωπαϊκών δικτύων ενεργών στο πεδίο του πολιτισμού και των δημιουργικών τεχνών.

Η παρουσίαση της εμπειρίας και των γνώσεων από την υλοποίηση του προγράμματος Cultural HIDRANT στο (και από το) Δήμο Χαλανδρίου προξένησε μεγάλο ενδιαφέρον όπως φάνηκε στη συζήτηση που ακολούθησε, που περιστράφηκε γύρω από το «καλό παράδειγμα» του Cultural HIDRANT. Ξεκινώντας από την έμφαση στα στοιχεία της πολύπλευρης και ολιστικής προσέγγισης του Αδριάνειου υδραγωγείου, της χρηστικότητας των έργων και παρεμβάσεων για τους κατοίκους της περιοχής, και της συμμετοχής τους σε όλα τα στάδια του προγράμματος (σχεδιασμό – υλοποίηση – μετά το Cultural HIDRANT ημέρα) τέθηκαν με πολύ έμπρακτο τρόπο ερωτήματα τόσο σχετικά με το τι νοείται «πολιτισμός» και πολιτιστικές πολιτικές, τι «καινοτομία» και κοινωνικός μετασχηματισμός, τι «δημοκρατία», συμμετοχικές πολιτικές και ενδυνάμωση των πολιτών. Και κυρίως τι είδους θεσμούς και υπηρεσίες, σε τοπικό, κρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτούν τα παραπάνω και άρα τι είδους μετασχηματισμοί χρειάζονται ώστε να είναι δυνατή η άσκηση πολιτικών με έμφαση στην ανοιχτότητα, συνεργασία, συναπόφαση και συνυπευθυνότητα μεταξύ αρχών και κοινωνίας, σε κάθε επίπεδο.

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Όροι Χρήσεως